Dagorde

De cursusdagen vinden telkens plaats op een zaterdag en wel in Roermond (Kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond).
 
In studiejaar 2019-2020 worden de cursussen voor  jaar I gegegeven in Priorij Thabor, Aan de Berg 3, St. Odiliënberg. Dat heeft te maken met het feit dat er een aantal slotzusters aansluiten bij de opleiding.
Let op: sommige cursussen (deze die aansluiten bij jaar I) vinden dus oook plaats in St. Odiliënberg!

 
De dagorde tijdens cursusdagen:
 
08.45 – 09.20 uur: Muziek, praktijklessen  
09.20 - 10.00 uur: Muziek
10.00 - 10.20 uur: Bezinning en opening (kapel)
10.20 - 11.25 uur: College
11.25 - 11.40 uur: Koffie
11.40 - 12.50 uur: College
12.50 - 13.00 uur: Bezinning (kapel)
13.00 - 13.45 uur: Lunch
13.45 - 15.00 uur: College
15.00 - 15.15 uur: Koffie
15.15 - 16.15 uur: College
16.15 uur: Korte sluiting
 
Elk jaar in september start een nieuw cursusjaar. De cursussen worden gegeven in Roermond (kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100). Er wordt geen specifieke vooropleiding gevraagd. Wel worden met alle nieuwe kandidaten gesprekken gevoerd, door Dr. J. Van der Vloet, de directeur van Kairos. Voor de opleiding tot catechist is de aanbeveling van de plaatselijke parochie vereist. 
De muzieklessen vormen een verplicht onderdeel en behoren bij de vaste dagorde bij de cursusdagen. Cursisten ontvangen aan het begin van het nieuwe studiejaar een overzicht met data waarop de muzieklessen gegeven worden.

Susteren-Echt