Kairos

OMDAT WE SAMEN DE KERKGEMEENSCHAP DRAGEN

In de samenleving van vandaag heeft het geloof in Christus mensen heel wat te bieden. Op vele momenten komen mensen op kruispunten in hun leven te staan. Als kerkgemeenschap willen we mensen nabij zijn in hun geluk en in hun verdriet.

Er is veel veranderd in het kerkelijke landschap. De parochies zijn steeds meer genoodzaakt om hun krachten te bundelen en over te gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden in clusters en federaties.  In veel parochies hebben vrijwilligers samen met de pastoor en het kerkbestuur de kerkgemeenschap levend gehouden: als een gemeenschap die getuigenis aflegt van hoop en dienstbaar wil zijn aan de mensen.

Het bisdom Roermond wil de gelovigen die zich inzetten verder laten groeien en begeleiden in hun inzet, ten dienste van de parochies en ten dienste van de hele gemeenschap.

De Catechistenopleiding – Kairos – is daartoe in 1995 al opgericht. In dienst van de parochies wil zij de vrijwilligers in de parochies helpen bij hun gelovige ontwikkeling en de ontplooiing van hun talenten.

Kairos wil een vormingsplatform zijn voor allen die de Kerk van Jezus Christus willen helpen opbouwen en ook daar waar samen gewerkt wordt aan een levende en evangelisch-geïnspireerde  kerkgemeenschap, een kerk met een uitstraling van hoop naar deze wereld. 

Meer weten? Lees onze online folder

Susteren-Echt