Korte modules

Het is ook mogelijk om korte modules te volgen. De modules zijn bedoeld voor mensen die in de parochies bezig zijn met pastorale activiteiten. Je kunt kiezen uit module doopvoorbereiding, module eerste communievoorbereiding, module vormselvoorbereiding, module ziekenbezoek en stervensbegeleiding, module voor de lector, module voor de cantor, module voor de koster, module voor de acoliet, module diaconie. Bij afronding ontvang je een getuigschrift. Alle modules hebben een aantal gemeenschappelijke vakken, waarin je samen met andere cursisten je eigen geloof verdiept en een aantal specifieke vakken gericht op de module die je kiest.

De cursusdata voor studiejaar 2019-2020 zijn al bekend en U kunt ze opvragen bij het secretariaat via g.lux@bisdom-roermond.nl  U kunt de data ook halen uit de diverse reguliere lesroosters (die staan voor het studiejaar 2019-2020 al online).

Hieronder worden onder de diverse modules wel de vakken genoemd met het aantal dagdelen, maar geen data; deze zijn dus op te vragen bij het secretariaat: g.lux@bisdom-roermond.nl

Module diaconie

De te volgen cursussen zijn:

Katholiek sociaal denken

Algemeen sociaal pastoraat

Sociale ethiek

Pastoraalsociologie

Projectmatig werken

Voorbeelden praktijk

Praktijkbegeleiding

Geloven in deze tijd

Christus en menselijke vragen

Totaal:

 

Module liturgie - acoliet

De te volgen cursussen zijn:

Inleiding liturgie

Liturgisch jaar

Liturgie-spiritualiteit

Liturgisch boek ASRM

Atelier buitengewoon bedienaar

Geloven in deze tijd

Totaal:

 

Module liturgie - kosters

De te volgen cursussen zijn:

Inleiding liturgie

Liturgisch jaar

Liturgie-spiritualiteit

Liturgisch boek ASRM

Atelier koster

Geloven in deze tijd

Totaal:

 

Module liturgie - cantores

De te volgen cursussen zijn:

Inleiding liturgie

Liturgisch jaar

Liturgie-spiritualiteit

Liturgisch boek ASRM

Atelier cantor

Geloven in deze tijd

Totaal:

 

 

 

 

 

 

 

Module Liturgie - lectoren

De te volgen cursussen zijn:

Bijbelse verkenningen: Thora (OT)

Bijbelse verkenningen (NT)

Nieuwe Testament II, Paulus

Inleiding liturgie

Liturgisch jaar

Liturgie-spiritualiteit

Liturgisch boek ARSM

Atelier lector

Lectoren

Totaal:

 

 

Module ziekenbezoek en stervensbegeleiding

Met getuigschrift

Dagdelen

1 dagdeel

2 dagdelen

2 dagdelen

2 dagdelen

2 dagdelen

2 dagdelen

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

17 dagdelen = 8,5 dag

 

Met getuigschrift:

Dagdelen

2 dagdelen

3 dagdelen

2 dagdelen

1 dagdeel

1 dagdeel

2 dagdelen

11 dagdelen = 5,5 dag

 

Met getuigschrift:

Dagdelen:

2 dagdelen

3 dagdelen

2 dagdelen

1 dagdeel

1 dagdeel

2 dagdelen

11 dagdelen = 5,5 dag

 

Met getuigschrift:

Dagdelen:

2 dagdelen

3 dagdelen

2 dagdelen

1 dagdeel

3 dagdelen

2 dagdelen

13 dagdelen = 6,5 dag

 

 

 

 

 

 

 

Met getuigschrift

Dagdelen:

2 dagdelen

4 dagdelen

2 dagdelen

2 dagdelen

3 dagdelen

2 dagdelen

1 dagdeel

2 dagdelen

2 dagdelen

21 dagdelen = 10,5 dag

 

 

Met getuigschrift

De te volgen cursussen zijn:  Dagdelen
Geloven in deze tijd   2 dagdelen
Gods nabijheid. Symbolen en sacramenten  3 dagdelen
Klinische pastoraal 4 dagdelen
Pastoraat lijdende mens 2 dagdelen
Praktijkbegeleiding 2 dagelen
Totaal 13 dagdelen = 6,5 cursusdag

 

Module Catechese: doop                                                              Met getuigschrift                                       
De te volgen cursussen zijn:  Dagdelen
Didactiek 1 dagdeel
Geloven in deze tijd 2 dagdelen
Gods nabijheid. Symbolen en sacramenten 3 dagdelen
Sacramentencatechese (doop) 2 dagdelen
Praktijkbegeleiding 1 dagdeel
Totaal 9 dagdelen
 
 
Module Catechese: vormsel                                     Met getuigschrift                        
De te volgen cursussen zijn:  Dagdelen
Didactiek 1 dagdeel
Geloven in deze tijd2  2 dagdelen
Gods nabijheid: symbolen en sacramenten 3 dagdelen
Sacramentencatechese: vormsel  4 dagdelen
Praktijkbegeleiding 1 dagdeel
Totaal:  11 dagdelen = 5,5 cursusdag

 

 

 

 

 


 

Module catechese: H. Communie                                  Met getuigschrift                         
De te volgen cursussen zijn:  Dagdelen
Didactiek 1 dagdeel
Geloven in deze tijd 2 dagdelen
Gods nabijheid: symbolen en sacramenten 3 dagdelen
Sacramentencatechese: eucharistie 4 dagdelen
Praktijkbegeleiding 1 dagdeel 
Totaal:  11 dagdelen = 5,5 cursusdag

Susteren-Echt