Kosten

 
Voor mensen uit het Bisdom Roermond (Limburg) bedragen de kosten € 125,00 per cursusjaar (incl. collegekosten, cursusmateriaal en enkele boeken en incl. gebruik van koffie/thee en soep tijdens cursusdagen (een lunchpakket tijdens cursusdagen dient U zelf mee te brengen).
 
Voor mensen van buiten het bisdom Roermond/Limburg bedragen de kosten € 250,00 per cursusjaar.
 
Kosten van de modules:
 
Module doop, acoliet, koster:                                      € 50,00 per module
 
Module vormsel, communie, ziekenbezoek, cantor: € 60,00 per module
 
Module diaconie:                                                           € 80,00
 
Module lector:                                                                € 100,00
 
Tenslotte is het ook mogelijk om naar eigen wens losse cursussen te volgen en dan zijn de kosten € 10,00 euro per cursusdag.

Susteren-Echt