Portfolio

Jaar Portfolio inleveren Evaluatie
I

1e keer op 25 januari 2020

2e keer op 20 juni 2020

In februari 2020

In september 2020

II

1e keer op 14 december 2019

2e keer op 14 maart 2020

In februari 2020

In april 2020

III

Op 25 januari 2020

jaar III D: op 11 januari 2020

In februari 2020
I, II en III Alles inleveren begin oktober 2020 Eindevaluatie Oktober/november 2020
IV Stagemap inleveren uiteriljk 20 juni 2020 September/oktober 2020

Portfoliobegeleiders:

voor jaar I: Dr. J. Van der Vloet

Voor jaar II: Dhr. J. Marx

Voor jaar III: Dhr. J. Marx

voor jaar IV: zeh J. De Bruin

Evaluatie en portfolio

 
Bij een opleiding hoort een evaluatie. Het doel ervan is dat de cursist voor zichzelf de leerstof kan integreren in de rest van wat hij weet en ervaart.

 
Wat is een portfolio?
 
Bij Kairos geven heel wat docenten les die van ver komen en die ook soms maar een of hoogstens een paar keer komen. Daarom werken we met een praktijkgericht evaluatiesysteem, zoals dat ook bij veel andere opleidingen wordt gebruikt: het ‘portfolio’. Oorspronkelijk is een portfolio een grote map waarin bijvoorbeeld een schilder, fotograaf of architect een verzameling voorbeelden van zijn werk aanbiedt; hij wil daarmee een opdrachtgever laten zien wat hij in zijn mars heeft. Bij Kairos maakt elke cursist elk jaar een portfolio, dat dient als eindevaluatie. In het eerste jaar krijgt u een uitgebreide uitleg over dit systeem om te kunnen starten.
 
Wat moet er in een portfolio staan? 
 
In jaar I, II, en III geven de meeste docenten bij hun vakgebied een aantal richtvragen (of soms ook ander huiswerk) voor deze portfolio. Aan de hand van deze richtvragen verwerkt de cursist de aangeboden leerstof en reflecteert hierover: de cursist brengt de leerstof in dialoog met zijn eigen vragen, biografie, werk en praktijk. In het vierde jaar vormt de stage map het belangrijkste onderdeel van het portfolio. 
 
Heeft een docent geen richtvragen of ander huiswerk gegeven, dan is een verslag over de inhoud van het college een waardevolle bijdrage voor het portfolio.
 
Deze reflectie op je eigen werk is niet altijd even gemakkelijk. Elk mens denkt na hoe hij een bepaalde opdracht heeft aangepakt en volbracht, en elk mens twijfelt ook wel eens aan zijn persoonlijke kwaliteiten. Als een mens reflecteert wil hij zo goed mogelijk objectief naar zichzelf kijken en nadenken over de opdracht die hij heeft gekregen en hoe hij die opdracht heeft volbracht. De evaluatiegesprekken dienen er onder meer voor de cursist hierbij de helpende hand te bieden.
 
 
Wat kan er nog meer aan een portfolio worden toegevoegd?
 
Ook kunnen andere bijdragen die met het onderwerp van het college samenhangen worden toegevoegd:  afbeeldingen, secundaire literatuur als artikelen uit tijdschriften of kranten, verslagen van praktijkervaringen die de cursist in de parochie heeft opgedaan, en ook bijvoorbeeld de overwegingen die voor gebedsdiensten zijn gebruikt.
 
Wanneer en hoe wordt mijn portfolio beoordeeld?
 
Op het einde van elk jaar levert u uw portfolio in bij de studiebegeleider van uw jaar. Samen met hem (dus niet door de docent in kwestie) evalueert u uw portfolio vindt de beoordeling ervan plaats. Door het jaar heen kunnen er één of meer tussentijdse evaluaties voorzien zijn. 

Susteren-Echt