Profiel

Voor wie?

In de eerste plaats zoeken we mensen die vanuit de plaatselijke gemeenschap groeien en werken. Mensen die hun kerkgemeenschap willen zien functioneren als kernen van geloof, liefde en hoop. Mensen die op hun eigen wijze en met hun eigen talenten die blijde boodschap van Jezus gestalte willen geven in hun leven. Mensen die de uitdaging aangaan met Jezus op weg te gaan naar hun medemensen. Er zijn er al heel veel en op veel plaatsen... We hopen dat ze in Kairos een ontmoetingsplaats vinden met anderen die hetzelfde willen doen en dat ze zich verder willen vormen en bekwamen met elkaar.

 
Wat zijn de mogelijkheden binnen de opleiding?
 
  1. Volledige opleiding tot catechist (vier jaar)
  2. Volgen van korte modules (ziekenbezoek, doop, vormsel, communie/eucharistie, acoliet, koster, cantor, lector, diaconie)
  3. Ontdekkingstocht in het geloof (één of twee cursusjaren ter eigen verdieping)

 

Studenten over de opleiding

Bekijk wat studenten zelf van de opleiding vinden

 

Opleiding

Allereerst is de Kairosopleiding een geïntegreerd deel van het diocesane beleid. Kairos is het vormingsantwoord op het diocesane plan van herstructurering en revitalisering van de parochies. De opleiding kan je samenvatten in drie begrippen: begrijpen, geloven en dienstbaar worden.

Als leek leeft de catechist in de heel concrete omstandigheden van de huidige cultuur. Hij staat dus voluit in de wereld. Deze wereld brengt hij mee naar de opleiding. Een deel van de vorming bestaat derhalve uit het leren begrijpen van de eigen wereld en van deze van onze tijdgenoten. Dat gebeurt door het verdiepen van de eigen levenservaring, door het ontdekken van de filosofische en culturele achtergronden van onze tijd, door het zoeken naar de manier waarop mensen God vandaag zien en wat zij geloven.

Vervolgens is het de bedoeling van de Catechistenopleiding het eigen geloof op het spoor tekomen om het vervolgens in contact te brengen met de brede en grote traditie van het katholieke geloof. Deze ontmoeting voedt en verruimt het eigen geloofsleven. Tevens brengt zij de voorwaarden tot stand om vanuit een gelovige identiteit de dialoog met de wereld van vandaag aan te vatten. Deze beide elementen, begrijpen en geloven, zijn de basisideeën van waaruit de eerste twee jaren werden opgebouwd. Ze bieden een brede kijk op het geloof en de wereld. 

Tenslotte is de opleiding gericht op het dienstbaar worden aan de concrete mensen van deze concrete wereld. Door het geloof te verdiepen en de wereld en zijn noden te leren kennen, wordt de catechist dienstbaar aan de wereld. Dit kan hij op diverse manieren, naar gelang de noden en de eigen talenten. Door verkondiging, catechese, diaconie, gebed, het dagelijks leven... wil de catechist mensen meer mens helpen worden, wil hij hen de weg wijzen naar de ontmoeting met Jezus van Nazareth, de man Gods die het leven verandert. Vooral in de laatste twee jaren van de opleiding worden de cursisten hiervoor toegerust.

Susteren-Echt