Roosterwijzigingen

Zie voor de meest actuele lesroosters, onder studenten, en dan bij het lesrooster van het betreffende jaar. De wijzigingen worden telkens in vetdruk weergegeven.

Roosterwijziging jaar III Pastoraal:

Heiligen en christelijke gestalten komt te vervallen op 28-9, middag en wordt verplaatst naar 12-10-2019, middag

 

Roosterwijziging Jaar III C en module sacr. cat. doop:

Sacramentencatechese, doop: wordt verplaatst van 28-9 middag naar 12-10-2019, ochtend (zie lesrooster jaar III C)

Susteren-Echt